Aptus

Samtliga ytterdörrar och innerdörrar i fastigheter är försedda med ett passersystem från APTUS. Med din personliga tagg så kommer du in i entrédörren och i samtliga utrymmen i fastigheten som tvättrum, barnvagnsrum och vindsförråd. Hur passersystemet fungerar finns det information om i leverantörens anvisningar.

För att lägga till, ändra eller ta bort namn och nummer i porttelefonen gör du en serviceanmälan. Ange ditt lägenhetsnummer samt din ändring.

 

Porttelefonen

Brf Askkronan 2 är försedd med en porttelefon. Dina besökare ringer då på vid entrén till telefonen som finns placerad i din lägenhet. Du svarar i denna och släpper in dina gäster med hjälp av knappen på telefonen.

 Dokument

 

Aptus.pdf