Din bostad är utrustad med brandvarnare.

Den har ett långlivat batteri med hållbarhet på ca 10 år. Brandvarnaren ger ifrån sig högfrekventa ”pip” när batteri börjar ta slut. Du uppmanas att regelbundet testa brandvarnaren, gärna en gång i veckan, genom att trycka på testknappen.

 

Skydda dig och dina grannar mot brand

Ställ inget brännbart i trapphuset. Trapphuset är en viktig utrymningsväg. En brand där kan få svåra konsekvenser.  Därför måste det hållas rent från brännbart material som t ex barnvagnar, tidningar, kartonger och dörrmattor. Vind, källare och garage bör hållas låsta då låsta dörrar minskar risken för anlagda bränder.

 

Trapphuset är din väg ut och Räddningstjänstens väg in om det brinner.

Räddningspersonal med bår måste ha fri väg för att kunna komma fram. Ställ därför aldrig cyklar, barnvagnar och annat som kan hindra framkomligheten. Cyklar och barnvagnar får endast förvaras på angiven plats. Om inte speciellt utrymme finns för dessa, förvaras de i lägenheten.