Föreningens ekonomiska förvaltare Axcell hanterar och skickar ut dina avgifter.

För frågor om din avgift vänligen kontakta dem på