Serviceanmälan - NordicLife

För tekniska frågor så som fel på något i byggnaden eller byte av namn på dörren/brevlådan vänligen kontakta 

Alla ärenden till NoridcLife är det viktigt att ni gör en felanmälan via portalen där ni ska få inloggningsuppgifter via NordicLife, kontakta de om ni inte mottagit dessa.

 

Jour

Akuta ärenden rings in till jouren

Telefon - 031 718 00 08

 

Styrelsen

Vill du komma i kontakt med styrelsen är du alltid välkommen att kontakta:

 

Axcell

För frågor om parkering eller avgiften så vänder du dig till den ekonomiska förvaltaren Axcell: