Vi i valberedningen har som huvuduppgift att på föreningsstämman presentera de personer som är intresserade
av att sitta i styrelsen. Valberedningen är oberoende styrelsen på så sätt att styrelsen inte får påverka valberedningens val och presentation av kandidater.
Genom att ha en aktiv dialog med styrelsen och föreningens medlemmar vill vi
bidra till ökad gemenskap och engagemang i föreningen.

 

Kontakt

Valberedningen kan kontaktas personligenValberedningen består av

 

Ingen valberedning är tillsatt ännu.
Kontakta Stena Fastighet om du är intresserad av att bli en del av föreningens kommande styrelse.