I årsredovisningen kan du läsa mer om föreningens ekonomi såsom intäkter, utgifter och belåning.
Den inledande förvaltningsberättelsen beskriver de åtgärder som gjorts eller som planeras framöver.

Ekonomiska planen är godkänd av Boverket godkända intygsgivare och registrerad hos Bolagsverket.
Den ekonomiska planen är en budget och prognos för bostadsrättsföreningens första verksamhetsår

Ladda ned

Icon representing an icon       

Ekonomiskplan

Årsredovisning 19-20
Årsredovisning 20-21 + RB
Årsredovisning 21-22 + Revisionsberättelse
ÅRSREDOVISNING 2022-2023.pdf

Brf Askkronan Revisionsberättelse 20230630.pdf